Yeni Alman yönetimi konusunda düşünceler

Yılın sonunda kurulan yeni Almanya federal hükümeti pek çok yönden farklı. Ama başarabilecek mi?

Yeni Alman yönetimi konusunda düşünceler
Tarihin en küçük ve en kadınsı Alman kabinesi

Almanya'da 8 Aralık'ta göreve gelen ve geçtiğim hafta Merkel hükümetinden yönetimi devralan bakanlıkların kadın ve erkekler arasında eşit paylaştırıldığı hükümet ilk atamalarını yapmaya başladı. Protokol sırasına göre Alman tarihinin en küçük kabinesindeki bakanlıklar, bakanların altlarına da kendi yorumlarımızı koyarak düşüncelerimizi paylaşalım.

Şansölye (Başbakan)
Olaf Scholz 
Sosyal Demokratlar

Başbakanlık Almanya'da Türkiye'deki eski başbakanlıktan da güçlü, sembolik federal cumhurbaşkanı idari görevlere sahip olmadığından hemen hemen devlet başkanı yetkilerine sahip. Ancak toplumun dejenerasyonu ve aile değerlerinin bozulması dışında tamamen farklı zihniyetlerdeki üç partinin olduğu bir koalisyonu yönetmek bir yandan çok zor, bir yandan da her şeye bahane hazır olduğundan daha kolay. Almanya'da koalisyon liderlerinin stratejisi hükümetin temel konularda başarması ancak diğer parti bakanlıklarında başarısızlıklar çıkması sonucu seçimlere gidilerek tek başına iktidarı kazanmaktır. 
  
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklim Denetimi Bakanı
Robert Habeck 
Yeşiller

Bu süperbakanlık Yeşiller hareketinin çevreci yaklaşımının ekonomiye de artık hakim olması ilkeleri çerçevesinde kuruldu ve bütün kabinedeki tak başına ana sorun olması kaçınılmaz görünüyor. Dünya için iyi olabilir ama yeryüzünü yok etmekte olan faizli borca dayalı küresel elitlerin bankacılık sistemini yıkması beklenmiyor. Uzmanlara göre Almanya 2022 yılının ilk üç ayında bir ekonomik daralmaya gidiyor ve tedarik krizi uzarsa bu yılın geri kalanına da yayılabilir. Bu durumda farklı partilerden gelen ilk üç bakanlık birbirini suçlayacaktır.

Maliye Bakanı
Christian Lindner
Liberal Demokratlar

Her ne kadar daha önce makro ekonomik politikalarda en önemli sözü olan bakanlıksa da zıt noktadaki Yeşillerin eline geçen her şeye karışacak süperbakan Habeck ile dönem boyu zorlu bir mücadele içinde olması kaçınılmaz. Hükümet deneyimi olan kızıl saçlı bakanın dönem sonu saçlarının ağarması bekleniyor.

İçişleri Bakanı
Nancy Faeser
Sosyal Demokratlar

Bütün Batı ülkeleri ve dünyanın genelinde olduğu gibi devletin gücü vatandaşlar üzerinde giderek artarken Almanya'da aşırılıkçı kesimlerin devletin içişleri bürokrasisine sirayet ettiği bilinmekte. Kadın bakanın bu zor sorunla uğraşması, bir yandan da kabineden ilk kez dışlanan Bavyera'daki ayrılıkçı damarı zapt etmesi gerekiyor. 

Dışişleri Bakanı
Annalena Baerbock
Yeşiller

Yeşillerin hayallerinden biri olan dünya barışını sağlamak, sömürülen ülkelerle adaletli ilişkiler kurmak konusunda fazla adım atılması son derece zor. Bakanlık daha çok iklim değişikliğiyle mücadele etmeyenleri cezalandırmak ve AB içinde disiplini sağlamaya odaklanacak. Türkiye yanlısı olması beklenmiyor.

Adalet Bakanı
Marco Buschmann
Liberal Demokratlar

Liberal demokratlara verilen beş bakanlıktan biri olan adalet bakanlığı, sistemler ve prosedürler oturduğu için görecel olarak diğer bakanlıklara göre daha kolay bir bakanlık. Bilişim suçları ve mahremiyet, göçmenlerin iltica başvuruları odak konusu olacak.

Çalışma Bakanı
Hubertus Heil
Sosyal Demokratlar

Tahmin edildiği gibi çalışma ve sosyal güvenlikten oluşan sorumluluğa sahip bu bakanlığı, giderek artan sağlık destekler, giderek artan yaşlı nüfus ve pandemi dönemi karmaşıklaşan çalışma yaşamındaki kaos bekliyor.

Savunma Bakanı
Christine Lambrecht
Sosyal Demokratlar

Savunma bakanlığı Türkiye'deki savunma bakanlığının bugünkü konumundan farklı değil. Bu nedenle özellikle Rusya-Ukrayna sorununda ve NATO konusunda ne yapacağı tartışma konusu. Tank konusunda geride kalan Türkiye'ye Leopar tanklarını yedek parçaları konusunda bir esneklik göstermesi artı olur.

Tarım Bakanı
Cem Özdemir
Yeşiller

İlk Türk asıllı Alman bakan olmasına sevinmekten ziyade Türkiye hakkında tek yaptığı iş Ermeni Soykırımı tasarısını bizzat vermek olan bir Türk düşmanı bilinen Cem Özdemir Almanya'da başkalaşmış evcil Anadoluluların simgesi. Tarım bakanlığında ilk günlerden itibaren bakanlığa vakıf olmadığını gösterdi, çiftçilerin tepkisini çekti.

Aile, Kadın, Gençlik, Yaşlılar Bakanı
Anne Spiegel
Yeşiller

Ailenin de dünyada olduğu gibi Almanya'da yok olmakta olan bir kurum olduğu düşünülürse, bütün dezavantajlı gruplardan sorumlu bir bakanlık. Spiegel Yeşillerin de sol kanadından gelmekte ama bir yandan dört çocuk annesi bir yandan radikal feminist ve eşcinsellik yanlısı olduğu için görev ona verilmiş.

Sağlık Bakanı
Karl Lauterbach
Sosyal Demokratlar

Sağlık bakanlığı önceki hükümetteki agresif homoseksüel Jens Spahn'ın aşı olmayanları işten atma yaklaşımını benimsemekle beraber, bu kez bir salgın hastalıklar uzmanına verildi. Ancak Alman hükümeti dünyadaki en aşırı Aşı Fanatiği kabinelerden biri. Başbakanın ilk konuşması "aşı karşıtlarını" suçladı.

Ulaştırma Bakanı
Volker Wissing
Liberal Demokratlar

Bilişim işlerinden ve geleneksel ulaştırmadan sorumlu olan bu bakanlığın kabinenin süresi boyunca bile sürekli büyüyeceği muhakkak. Dijital işler giderek bütün işleri kapsıyor. Liberal demokratlar kendilerini gürültülü delilerin arasındaki sağduyulu, akıllı, işleri yerien getiren, değer üreten gerçek Almanlar olarak görürler. Bu bakımdan bu bakanlıkta atılımlar planlıyorlar.

Çevre Bakanı
Steffi Lemke
Yeşiller

Bakanlık, çevreden başka doğayı koruma, nükleer güvenlik, tüketici haklarından da sorumlu. Bir tür halkı ve dünyayı şirketlere karşı koruma bakanlığı. Yeşillerin hayali bir bakanlık.

Eğitim ve Araştırma Bakanı
Bettina Stark-Watzinger
Liberal Demokratlar

Sanayi ve teknoloji, eğitim ve YÖK karışımı bu bakanlık üniversitelerden, milli eğitimden, araştırma merkezlerinden ve Almanya'nın rekabet avantajlarını korunmasından sorumlu. Özellikle de eğitimi dönüştürmesi bakımından ülkeyi 21. yüzyıla hazırlamada en kritik bakanlık bu olacak.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Bakanı
Svenja Schulze
Sosyal Demokratlar
AB içindeki bölüşümden, uluslararası ticaretten, dünyadaki yatırımlardan ve Almanya'nın daha da gelişmesinden sorumlu.

İmar ve İskan Bakanı
Klara Geywitz
Sosyal Demokratlar
Konutlardan, kamusal yapılardan ve her tür inşaattan sorumlu bakanlık eskiyen altyapıların yenilenmesine odaklanacak.

Özel İşler Bakanı, Başbakanlık İdarecisi
Wolfgang Schmidt
Sosyal Demokratlar
Yukarıdakiler dışındaki her tür diğer iş anlamına gelebilecek bu bakanlık başbakanlıkla yakın çalışacak ve Türkiye'deki cumhurbaşkanlığına bağlı başkanların bir toplamı olarak görev yapacak.

Genel olarak bakıldığında arızalı parçaları olan ve sık bakım görmesi gerekecek bir kabine karşımıza çıkmakta. Hükümetin süresi bitmeden bir genel seçime gidilmesi ve eğer toparlanabilirse Hristiyan Demokratların tek başına iktidara gelmesi de olasılıklar arasında.