Topraksız, güneşsiz Kentsel Tarım geliyor

Tarım Bakanlığı Türkiye'de topraksız, güneşsiz, susuz tarım yöntemlerine ağırlık verileceğini bildirdi.

Topraksız, güneşsiz Kentsel Tarım geliyor
Kentin her noktasında tarım mümkün

15.05.2022 uyananinsan.com

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla dün kamuoyuna bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de topraksız ve dikey tarım gibi son teknoloji tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmaların hızlandırıldığını beildirdi. Buna ek olarak Türkiye, başta mantarlar olmak üzere örtü altı varlığı bakımından dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise 2'inci sırada yer alıyor. Örtü altı üretim alanları 2002'de 540 bin dekarken 2021'de yüzde 58 artışla 855 bin dekara ulaşıldı.

Topraksız sera tarımı

Sera alanlarının %1,6'sı olan 14.000 dekarda topraksız tarım metoduyla ihracata yönelik üretim yapılmakta. Topraksız tarımla üretimde Antalya ilk sırada yer alırken, onu Mersin, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar, izliyor. Daha az su ve gübre kullanılan topraksız tarım sistemi, topraklı geleneksel yönteme göre daha elverişli. Yıl boyu sürekli üretim yapılabilmesi, birim alanda daha fazla bitkinin bulunması, toprakta yapılan üretime göre hem verim hem de kalite sağlamakta.

Uygun iklim koşullarının bitkiye göre sağlanmasıyla dengeli bitki besleme programlarının uygulanması bu avantajda önemli bir etmen. Besin çözeltisi doğrudan bitkinin kök bölgesine verildiği için kullanılan su ve gübrenin etkinliği de çok daha yüksek. Tarımda esas maddeler olan su ve gübre kullanımı büyük ölçüde azalıyor. Bu tür nem ve sıcaklık ayarlı seralarda hastalık ve zararlılarla bütünleşik bir mücadele tercih ediliyor. İnsan sağlığını tehdit eden ve ihracatta önemli bir engel olan anormal miktarlarda tarım ilacı kullanımının önüne geçiliyor.

Topraksız tarım sera inşası maliyetli olmasına karşın yatırımın ardından 4. yılda bu maliyet karşılanabiliyor. Bu seralarla beşte bir oranında mali rantabilite, üçte bir karlılık elde edilebiliyor.

Dikey tarımda yüzde bir su

Kentsel tarım, şehirlerin içinde her noktayı değerlendirerek, kalabalık yerleşimlerin içinde tarımsal üretim anlamında son dönemdeki önemli bir terim. Topraksız seralardan farkı, güneş ışığı yerine suni ışıklandırma sistemi kullanılması. İklim kontrollü ortamlarda, suni ışıklandırmalarla, üretim hatları üst üste dikey tarım 1990'lı yıllarda bir üniversite projesi olarak başladı. Dikey tarım ürünleri, ışık yayan diyot LED'lerin ışıkları gibi teknolojilerle birleştiren dikey raflarda veya katmanlarda ürün yetiştirme uygulamasıyla geleneksel tarım yöntemlerine göre 10 kata kadar varan oranda daha çok verim sağladığı, yarıdan fazla enerji, yüz kat daha az su tüketildiği gözlemlenmekte. Dikey tarımla güneşe ve toprağa bağlı olmadan her yerde yüksek verim ve kalitede ürün elde edilirken, pazara yakın olması nedeniyle ürün ve kalite kaybı azalmakta. Atıl durumdaki fabrika, hangar, atölye, bina, depo gibi tüm kapalı alanlar böyle bir sistem için kullanılabiliyor.

Devlet destekleri

Örtü altı yetiştiricilik yapmak isteyen üreticilere, yatırım aşamasında destek, indirimli tarımsal kredi, tarıma dayalı yatırım desteği, üretim aşamasında destekler adı altında dört ana başlıkta devlet yardımı sağlanmakta. Yatırım aşamasında, seracılık organize ihtisas bölgelerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kapsamında Bakanlıkça yürütülüyor.