Russel Dünya Hükümeti (Video Anlatım)

Bu videoda Bertrand Russell'ın tek dünya hükümeti, küresel ekonomi ve göç önlemeye dayalı, elitlerce kabul görmüş siyasi modelini ele alıyoruz. Kutluk Özgüven'in yazısı video haline getirilmiştir.

Russel Dünya Hükümeti 

https://uyananinsan.com/russellin-dunya-icin-uc-hatali-onermesi