Evrim konusunda bilginizi sınayın

Evrim Teorisi'ne inanmak veya inanmamak bir seçim. Bu konuda siz ne biliyorsunuz?

1. Darwin'in inandığı, daha sonra Marx ve Engels'in de yücelttiği, canlıların yaşamları boyunca yaptıkları çabaların babadan oğula geçmesi sayesinde evrimleştikleri yanlış inancına ne ad verilir?

Örneğin bir zürafa hep en üst dallara ulaşmak için çabalarken kasları buna yoğunlaşınca çocuğu da bu kasları ve bu çabayı devralır inancıdır. Toplumda ve bazı bilimsel çevrelerde hala bu halk inancının kalıntıları vardır.

Darwin'in inandığı, daha sonra Marx ve Engels'in de yücelttiği, canlıların yaşamları boyunca yaptıkları çabaların babadan oğula geçmesi sayesinde evrimleştikleri yanlış inancına ne ad verilir?
Lamarckizm
Faradayizm
Daltonizm

2. Lamarckçı düşüncenin ve buna dayalı Darwin'in Emrim Teorisi'nin orijinal halinin bilimsel olarak reddini sağlayan din ve bilim adamı Mendel'in teorisine ne ad verilir?

Avsuturyalı keşiş yaşamı boyunca bitkiler, özellikle bezelyeler üzerinde bilimsel gözlemler yapmış ve evrim olmadığını, canlıların yaşamları boyu elde ettikleri deneyimleri bir sonraki nesle geçirmedikleri göstermiştir. Ancak bulguları ve teorisi 40 yıl boyunca Evrim-düşmanı fanatik dinci hezayanları olarak engellenmiştir.

Lamarckçı düşüncenin ve buna dayalı Darwin'in Emrim Teorisi'nin orijinal halinin bilimsel olarak reddini sağlayan din ve bilim adamı Mendel'in teorisine ne ad verilir?
Evrimleşmeyen bezelye bilimi
Genetik bilimi
Biyokimya bilimi

3. Evrim Teorisi'ne en çok karşı çıkanlardan biri mikrobiyolojinin kurucusu, dönemin en önde gelen bilim adamlarından biriydi. Mikroplarla savaştan dolayı hepimizin adını duyduğu bu kişi kim?

Evrim Teorisi'ne en çok karşı çıkanlardan biri mikrobiyolojinin kurucusu, dönemin en önde gelen bilim adamlarından biriydi. Mikroplarla savaştan dolayı hepimizin adını duyduğu bu kişi kim?
Josef Mengele
Louis Pasteur
İvan Pavlov

4. Charles Darwin, evrimsel süreçteki geçiş formları bulunamazsa teorisinin geçersiz olacağını belirtmişti. Eylül 2021 itibariyle kaç geçiş formu bulundu?

Evrim Teorisi'nin kurucusu Charles Darwin, kitabı Doğal Seleksiyon Yoluyla Türlerin Kökeni adlı kitabında missing link (noksan bağlantı) adını verdiğimiz ara geçiş formları bulunamazsa kuşkusuz teorisinin geçersiz kalacağıı ama bilim ve fosil aramaları ilerledikçe bunların bulunacağını vurgulamıştı.

Charles Darwin, evrimsel süreçteki geçiş formları bulunamazsa teorisinin geçersiz olacağını belirtmişti. Eylül 2021 itibariyle kaç geçiş formu bulundu?
0
742
18-19 bin arası

5. Canlılar üzerinde son 100 yılda yapılan radyasyon deneyleri sonucu ortaya çıkan mutasyonlarda ne elde edilemedi?

En çok sirke sineği üzerinde deney yapılmış olsa da diğer canlılar üzerinde, hatta insanlar üzerinde sayısız deneyler ve gözlemler yürütülmüştür ve hala yürütülmeye devam edilmektedir. Bunun amacı evrimsel açıdan yararlı, avantaj sağlayacak bazı değişimlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Canlılar üzerinde son 100 yılda yapılan radyasyon deneyleri sonucu ortaya çıkan mutasyonlarda ne elde edilemedi?
Zararlı, öldürücü, hilkat garibesi yapan mutasyonlar
Hiç bir etkisi olmayan mutasyonlar
Yararlı, evrime yönelik mutasyonlar

6. Bir proteinin, RNA'nın ya da DNA'nın kazayla oluşma ihtimali nedir?

Proteinler amino asitlerden meydana gelse de bunların çok özel bir açıyla ve biçimle oluşmasına dayalıdır. DNA ya da RNA ise bunlardan çok daha gelişkin, evrendeki en büyük moleküllerdir.

Bir proteinin, RNA'nın ya da DNA'nın kazayla oluşma ihtimali nedir?
Pratikte sıfır
Küçük bir ihtimal olabilir
Her durumda mümkün

7. Çağımızda Neo-Darwinizm olarak bilinen Evrim Teorisine göre ilk canlı nasıl oluştu?

Hücre, bir otomobil fabrikasından daha karmaşıktır ve hatasız çalışan bir sistemdir. Bundaki sayısız parçalar, uzmanlaşmış sistemler, süreçler, aynı zamanda proteinlerin, DNA ve RNA'nın da üretildiği yegane yerdir. Fakat hücre de bu dev proteinlerden oluşmaktadır. O zaman ilk hücre nasıl meydana geldi?

Çağımızda Neo-Darwinizm olarak bilinen Evrim Teorisine göre ilk canlı nasıl oluştu?
Radyasyon ortamında amino asit havuzunda ilk hücre oluştu
Hücre virüslerin bir araya gelmesiyle oluştu
Bu konuda "uzaydan gelmiştir" dışında bir teori bulunmamakta

8. 1960'lı yıllara kadar sonsuz ihtimal içinde elbette bir gün hayatın ortaya çıkabileceğine inanılıyordu. Bunu bozan ne oldu?

Evrim Teorisi kazalara ve ihtimallere dayalıdır. Ancak çok kısa bir evrende bu imkansız. Bu nedenle 1960'lı yıllara kadar geçerli olan bilimsel anlayış, evrenin yaratılmadığını, ezelden gelip ezele gittiğini, hep aynı kaldığını savunmaktaydı. Dolayısıyla sonsuz zaman içinde sıfıra yakın bile olsa her ihtimal geçerli olacaktı.

1960'lı yıllara kadar sonsuz ihtimal içinde elbette bir gün hayatın ortaya çıkabileceğine inanılıyordu.  Bunu bozan ne oldu?
Karadeliklerin keşfi ve bunların içinde zamanın durduğu
Albert Einstein'ın Görecelik Kuramı'nın kanıtlanması
Evrenin sadece 13 milyar yıl önce yoktan var olduğu

9. İndirgenemez Karmaşıklık ilkesi sistemlerin ancak hatasız bir bütün olarak işe yarayacağını, aksi halde bir yük olacağını belirtir. Bunun Evrim Teorisiyle ilgisi nedir?

İndirgemez Karmaşıklık ilkesi, örneğin bir fare kapanının yedi parçası da olmazsa işlevsiz olacağını bunun yavaş yavaş gelişmede işe yaramaz bir hırdavat yığını olacağını anlatır. Bakterilerde hareketi sağlayan nano elektrik motoruyla çalışan flagellum sistemi eğer tüm parçalarıyla çalışmazsa çöp yığınıdır.

İndirgenemez Karmaşıklık ilkesi sistemlerin ancak hatasız bir bütün olarak işe yarayacağını, aksi halde bir yük olacağını belirtir. Bunun Evrim Teorisiyle ilgisi nedir?
Doğal seleksiyonla evrimleşmeyi geçersiz kılar
Doğal seleksiyonla evrimleşmeyle ilgisizdir
Doğal seleksiyonla evrimleşmeyi destekler